Energielabel C kantoren

Is label C voor kantoren nog haalbaar voor 2023?

In 2023 wordt een energielabel C verplicht gesteld voor kantoren.

Dit is afgesproken om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Op basis van schatting van RVO zijn er zo’n 96.000 kantoren in Nederland . Van deze kantoren zijn er naar schatting 62.000 kantoren die moeten voldoen aan de label-C-verplichting. VBO verwacht dat de maatregel vooral veel impact zal hebben op de onderkant van de vastgoedmarkt, waar de investeringskosten niet kunnen worden terugverdiend door middel een huurverhoging. De incourante voorraad vastgoed zal als gevolg van de maatregel de komende jaren fors gaan toenemen en dit betekent minder werk voor onze leden.

Standpunt VBO

Volgens VBO is het nu ook het ideale moment om de duurzaamheidproblematiek aan de orde te stellen en hier goede contractuele afspraken over te maken met de verhuurder.

Onze verwachting is dat bedrijven door de coronacrisis wellicht anders gaan kijken naar technologie en thuiswerken. Dit zal impact hebben op het gewenste gebruik, de ruimtebehoefte, etc. Daarom moet er ruim voor het moment dat een huurcontract afloopt al een analyse maken van je toekomstige behoefte.

VBO pleit voor regierol van de overheid om een belangrijke rol te spelen in de financiering van duurzaam vastgoed. De overheid moet diverse subsidies geven om duurzaam vastgoed een interessante investering te maken, met financiële voordelen. Vastgoedfinancieringen worden zo afhankelijk gemaakt van het energielabel.

We werken samen met:

Ministerie van BZK

Wat doen we eraan

  • Gesprekken op BNR
  • Afspraak op Ministerie
  • Position papers


De Lobby richting overheid over energielabel C

Hopelijk zien de professionals in de sector dat de noodzaak om te verduurzamen en gaan ze gewoon aan de slag in plaats van te discussiëren over de kosten.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.