Modelmatig waarderen

Louter modelmatig taxeren bij hypotheekverstrekking is onverantwoord

In de Europese richtlijn (EBA) wordt in Artikel 210 ingegaan op modelmatig waarderen.

Een modelwaarde dient slechts als hulpmiddel voor de taxateur bij het vaststellen van de marktwaarde. De taxateur is dus leidend in deze met dien verstande dat de taxateur volledig moet begrijpen op welke wijze de modelwaarde tot stand is gekomen. Minister Ollongren vindt ook dat een modelmatig bepaalde waarde een alternatief kan zijn voor het fysieke taxatierapport. Indien alleen met een modelwaarde kan worden volstaan ten behoeve van financiering, gaat dit ten kosten van het werk van onze leden

Standpunt VBO

De kwaliteit in woningtaxaties is noodzakelijk. Juist nu er voor het eerst sinds de crisis op de woningmarkt weer sprake is van flinke prijsstijgingen, is de kwaliteit van het taxatierapport nog meer dan voorheen essentieel.

VBO wil dat de taxateur een meerwaarde biedt voor de consument in de waardepaling. Daarom heeft het samen met de andere brancheorganisaties een nieuw modelrapport ontwikkeld, waarin meer aandacht is voor duurzaamheid en de bouwkundige staat van de woning.

VBO waakt ervoor dat de taxateur ook in de toekomst nog zijn werk behoud. VBO zal daarom  het belang van kwaliteit in taxaties blijven benadrukken en de belangrijkste verschillen tussen een volledige taxatie en een modelwaarde blijven uitleggen aan de politiek.

Wat doen we eraan

  • Beantwoordring Kamervragen
  • Gesprekken bij BZK
  • Samenwerking met BO’s en NRVT
  • Position papers taxeren


De Europese Bankautoriteit stellen dat de correcte waarde van onroerend goed moet worden vastgesteld als er gebruik wordt gemaakt van een volledige taxatie.

Banken kunnen alleen daadwerkelijk via een taxatie een goede inschatting maken van de risico’s verbonden aan hypotheekverstrekking. Alleen in evidente gevallen zoals een beperkte verbouwing zou modelmatig waarderen een optie zijn

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.