Actualiteiten, Blogs

Blog Hans van der Ploeg over de Wet betaalbare huur

Hans van der ploeg 2

De afgelopen periode is er veel gesproken over de Wet betaalbare huur. Ook aan mij werden veel vragen gesteld. Gaat VBO er ook iets van vinden, Hans? Zoals jullie hebben gemerkt, hebben we niet bewust de pers of het publiek opgezocht om hier een uitgesproken mening over naar buiten te brengen. Formeel gezien, hebben wij altijd aangegeven dat wat VBO betreft deze wet niet zal zorgen voor meer betaalbare huurwoningen.

Wet betaalbare huur & het standpunt van VBO

Het was al geruime tijd duidelijk dat de Wet betaalbare huur naar alle waarschijnlijkheid zou worden aangenomen in de Tweede Kamer, zo bleek uit de gesprekken die wij achter de schermen hebben gevoerd. Belangrijker voor ons was, wat zijn de stappen die wij moeten nemen voor onze leden? En niet, wat is belangrijk voor beleggers en verhuurders?

VBO is in dit wetgevingstraject allereerst de belangenbehartiger van de huurbemiddelaars. Wij gaan over het bemiddelingsproces en dus NIET over fiscale maatregelen die impact hebben op de voorraad van huurwoningen en wetgevende maatregelen die nu bij wet zijn geregeld. De bemiddelaars hebben het te doen met de wetgeving die door de overheid is afgesproken.

Belang verhuurder

Als de beleggers en verhuurders een lobby voeren tegen de voorgestelde wetgeving, hebben we er geen probleem mee om hun standpunten te ondersteunen als ze in lijn liggen met de onze. Echter, aan het eind van de dag ligt het belang van de verhuurder bij hun eigen brancheorganisaties en belangenbehartigers. We gaan er dus gewoonweg niet over. We kunnen niet zorgen voor meer huurwoningen, maar wel voor minder huurbemiddelaars. En dat leg ik je graag even uit.

Anders is dat met de Wet goed verhuurderschap. Daar gaan we namelijk wél over! Die wet zorgt ervoor dat de verhuurders en professionele huurbemiddelaars weten wat er van hen verwacht wordt in het bemiddelingsproces.

VBO-product

VBO heeft in dat kader een product ontwikkeld waarmee wij kunnen bewijzen dat de bemiddelaar op een non-discriminatoire manier woningen toewijst aan de meest geschikte kandidaat. En laat ik duidelijk zijn: als de eigenaar vervolgens besluit om niet aan die persoon te verhuren, is dat het besluit van de eigenaar. Dat kan VBO niet oplossen. Als de overheid daar nog vragen over heeft of oplossingen verwacht van verhuurders, zullen ze contact moeten opnemen met hun eigen brancheverenigingen of belangenorganisaties.

De bemiddelaar kan zichzelf daarnaast onderscheiden door zich in te schrijven in de Kamer Huur van Stichting Certificering voor Makelaars (www.scvm.nl). Na die inschrijving verkrijgt men het keurmerk Verhuur Veilig. Die combinatie kan naar mening van VBO leiden tot het scheiden van het kaf van het koren. En dat is goed nieuws voor echte professionele huurbemiddelaars! Als je niet bereid bent om je kennis en kunde te bewijzen, heb je wat mij betreft niets te zoeken in deze markt.

Rotterdam

Ook de gemeente Rotterdam heeft de indruk dat dit kan leiden tot een professioneel systeem, waarbij er uiteindelijk alleen ruimte is voor bemiddelaars die hun processen en hun eigen kennis en kunde op orde hebben. Daartoe loopt in de gemeente Rotterdam nu een pilot waarmee we proberen te onderzoeken of deze combinatie van procesoptimalisatie en kennisverruiming van de bemiddelaar kan leiden tot een beter georganiseerde huurmarkt. Een extern onderzoeksbureau doet daar nu onderzoek naar.

Voor VBO staat voorop dat er alleen ruimte in de markt zou moeten zijn voor professionele huurbemiddelaars die bij voorkeur ook nog eens lid zijn van VBO natuurlijk. Maar op zijn minst zijn ze ingeschreven in het register van SCVM.

Alleen op die manier kunnen we zorgen dat de opdrachtgever én de consument worden beschermd tegen malafide praktijken, ondermijning en discriminatie. Idealiter zou de Wet betaalbare huur óf de Wet goed verhuurderschap überhaupt niet nodig zijn. Immers, een professionele huurbemiddelaar werkt niet mee aan zaken die niet door de beugel kunnen. En mocht er dan toch iets niet goed gaan? Dan is deze bemiddelaar in ieder geval voorzien van een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en valt die onder het branchebrede tuchtrecht.

Wet betaalbare huur: hoe gaan we nu verder?

Kortom, méér woningen bouwen, splitsen, optoppen; allemaal zaken waar VBO zich achter kan scharen. Net zoals VBO niet gelooft dat de Wet betaalbare huur écht zal zorgen voor betaalbare huur. Bij de politici én beleidsmakers in Den Haag is men er echter van overtuigd dat ingrijpen urgent en noodzakelijk is. Ja, óók van partijen waar je wellicht iets anders van had verwacht, kon minister Hugo de Jonge op een stem rekenen. Het is dan ook niet aan te raden om je adem in te houden tot Kamerleden tot inkeer komen. De wet is erdoor, hoe gaan we nu verder?

Wat mij betreft waren zowel de Wet goed verhuurderschap als de Wet betaalbare huur niet nodig geweest, als de huurmarkt eens écht fatsoenlijk werd doorgelicht. Indien er enkel professionele huurbemiddelaars actief zijn op de markt, kunnen we voorkomen dat er zich allerhande uitwassen voordoen aan consumentenzijde en blijft er meer aanbod over voor de serieuze professionals.

Steeds meer beleidsmakers komen er achter dat dit een oplossing is, op lokaal niveau maar óók nationaal. Als de dames en heren politici in Den Haag nu even goed meekijken met de projecten in Rotterdam, dan kunnen we écht stappen zetten.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.