Actualiteiten

NWWI neemt afscheid van verbetervoorstellen

NWWI verbetervoorstellen

De branche- en beroepsorganisaties, waaronder VBO, hebben na een intensieve testperiode met het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) afgesproken dat de werkwijze van valideren wordt aangepast. De branche- en beroepsorganisaties vinden het van uitdrukkelijk belang dat de handtekening van de taxateur steeds meer waarde krijgt. Zij gaan er dan ook vanuit dat het taxatierapport dat je naar NWWI ter validatie stuurt, zonder enig verbetervoorstel, gevalideerd kan worden. Alleen op die manier kunnen wij het vertrouwen in jouw handtekening laten toenemen.

NWWI neemt afscheid van verbetervoorstellen

Ook het Tuchtcollege van NRVT heeft in één van haar uitspraken al eens aandacht besteed aan de rol van het NWWI, waarbij zij van oordeel is dat het NWWI als Validatie Instituut een controlerende rol heeft.

De Geschillencommissie Validaties bevestigt dit ook door onder meer te stellen dat het niet de taak van het NWWI is om collegiaal overleg te voeren; het NWWI moet toetsen. De taxateur is verantwoordelijk voor het rapport.

Lees hier de uitspraak.

Einde aan tijdperk verbetervoorstellen

De één vindt ze wellicht wel handig, voor de ander zijn ze een doorn in het oog. Menig verbetervoorstel blijkt nodig, maar ze worden ook als betuttelend ervaren. Of soms wellicht onnodig verstuurd.

Iedere taxateur heeft er wel een mening over, maar waar iedereen het eigenlijk wel over eens is, is dat ze in de huidige vorm vaak als te sturend ervaren worden. En dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom is besloten – mede op basis van de reacties van taxateurs, uitspraken van NRVT Tucht, externe audits, maar ook op verzoek van de brancheorganisaties – te stoppen met het versturen van verbetervoorstellen in de huidige vorm.

Begin van nieuw tijdperk validatieverslag

Bij het afscheid van de verbetervoorstellen zal het validatieverslag haar intrede doen. Dit validatieverslag kent simpelweg twee smaken. Het rapport voldoet aan de normen en dan ontvangt je de handtekeningcode. Of het rapport voldoet (nog) niet aan de normen, je ontvangt de opsomming van punten/onvolkomenheden. Dit, zoals eerder aangegeven, zónder sturend karakter.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Project Validatie 2.0

Uit de meest recente cijfers blijkt dat bij het overgrote deel van de ter validatie aangeboden taxatierapporten, tenminste één verbetervoorstel noodzakelijk is, zo niet meerdere. Natuurlijk zijn er situaties denkbaar waarbij er toch nog onduidelijkheid bestaat of waarbij er nog iets is vergeten.

Zou het NWWI dergelijke taxatierapporten zondermeer afwijzen (niet valideren), dan leidt dit onherroepelijk tot problemen. Het NWWI wenst je er derhalve wel op te wijzen dat er iets aan het rapport ‘mankeert’, maar wil geen verdere sturing meer geven.

Deze andere manier van werken is Validatie 2.0 genoemd. Bij Validatie 2.0 ontvang je geen ‘verbetervoorstel’ meer van het NWWI. Merkt het NWWI op dat er iets ontbreekt of onduidelijk is, dan zal zij dit enkel nog constateren en aan jou mededelen via een validatieverslag.

Pilot

In februari 2023 is het NWWI gestart met de pilot Validatie 2.0. Ongeveer 60 taxateurs hebben aan deze pilot deelgenomen. Zij hebben het validatieverslag ervaren en hebben, door hun ervaringen te delen, geholpen deze nieuwe werkwijze te implementeren. De reacties zijn wisselend.

Het validatieverslag bleek soms voor onduidelijkheid te zorgen, vooral daar waar bepaalde bijlagen ontbraken. Hierop zijn de teksten inmiddels aangepast. Ook blijken sommige unieke situaties om meer duiding te vragen. De balans tussen duiden en sturen zal dan ook steeds moeten worden gezocht.

Aanpak invoering validatieverslag

Omdat Validatie 2.0 best wel eens wat voeten in de aarde kan hebben, hebben de branche- en beroepsorganisaties samen met het NWWI besloten om de verbetervoorstellen geleidelijk af te schaffen. Dat wil zeggen: de taxateurs zullen gefaseerd worden omgezet naar het nieuwe systeem van Validatie 2.0.

Zijn jouw taxatierapporten foutloos, dan merk je niet veel van deze wijziging. Voldoet jouw rapport niet (geheel) aan de normen, dan zal het in het begin even wennen zijn en wordt er van jou als taxateur verwacht dat je eerst zelf op zoek gaat naar de benodigde aanpassing(en). Neem daarom jouw verantwoordelijkheid als taxateur en zorg voor een feilloos rapport. Een rapport waar ook het NWWI niets op aan te merken heeft.

De branche- en beroepsorganisaties gaan de komende periode samen met NWWI monitoren hoe dit gaat. Voorop staat dat jij een feilloos rapport indient. Maak je gebruik van taxatiesoftwareleveranciers die je met een desktop- of mobiledevice ondersteunen bij het invullen van het rapport? Dan wijzen wij jou er op voorhand op dat je alle tekstvelden zorgvuldig controleert.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Afwijzing

Daarnaast zullen wij de komende periode bekijken op welke gronden een taxatierapport, dat NIET voldoet, gewoon wordt afgekeurd. Je ontvangt dan geen validatieverslag maar een afwijzing. Er zijn dan fouten ontdekt waardoor je het taxatierapport ook niet meer mag verbeteren, maar er een andere taxateur opnieuw aan de slag zal moeten.

Als voorbeeld kun je denken aan een situatie waar sprake is van erfpacht en je hebt aangegeven dat het object op eigen grond staat. Bij dergelijke fouten wordt het taxatierapport direct afgekeurd.

Alles is ingegeven vanuit de gedachte dat je in staat bent om een goed rapport ter validatie aan te bieden en daarmee het vertrouwen in de beroepsgroep toeneemt.

Heb je vragen hierover?

Neem dan contact op met het NWWI door te mailen naar: ln.iwwn@eitadilav.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.