Standpunten

Vanuit onze rol als belangenbehartiging maken wij ons hard voor de belangen van onze leden. VBO vertegenwoordigt deze belangen op verschillende beleidsterreinen. Deze onderwerpen binnen de vastgoedmarkt staan continu onder invloed en druk van politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen.